Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Phiten.be niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden (onjuiste informatie) op deze website. Bovendien garanderen wij niet dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. Phiten.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van onjuiste informatie (of interpretatie daarvan) op de website van Phiten.be.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.